Nederlandse kinderen kunnen niet rekenen, bleek tien jaar geleden. De rekentoets moest verbetering brengen. Maar of die écht toetst hoe goed leerlingen kunnen rekenen, weet niemand. Hij is namelijk geheim. Bovendien slaag je al met een 4,5, en zijn er drie herkansingen.

Afgelopen januari kwam staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op bezoek bij het Huygens College, een ‘zwarte’ vmbo in Amsterdam Oud-West, om de school een opsteker te geven: de basisberoepsgerichte leerweg scoorde goed op de rekentoets. Een glunderende directeur en staatssecretaris staan samen op de foto om dat heuglijke feit te vieren. Het goede cijfer was er gekomen vanwege extra rekenonderwijs. Koren op de molen van Sander Dekker, die van de rekentoets een persoonlijke prestigeslag heeft gemaakt: de rekentoets is in zijn ogen een stok achter de deur voor scholen voor voortgezet onderwijs om beter -rekenonderwijs te geven. En van groot belang, want vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen een...