Achter de roes van wat al heroïsch de Slag Om Libië werd genoemd, en waarin natuurlijk niemand het voor de dictator opneemt, worden nog een paar ongemakkelijke discussies gevoerd. De eerste gaat over de vraag of we ons überhaupt in deze interventie hadden moeten storten. Weliswaar nu achterhaald door de feiten, maar wijs en nuttig voor de volgende keer. Aan de Arabische revoluties is nog lang geen einde gekomen, en het dilemma van de humanitaire interventie zal ook buiten MONA (Midden-Oosten en Noord-Afrika) steeds blijven terugkomen.

In Nederland merken we niet zo heel veel van die discussie. Het is goed tegen kwaad, dus scharen we ons achter goed. Iedereen heeft een hekel aan Khadaffi, en Nederland – misschien nog wel meer natie van rechtvaardigheid dan van recht – vindt dat zo’n ingreep moet. Daar zijn inderdaad sterke argumenten voor, maar ook tegenargumenten en dan zou je dus een afweging verwachten. Zelfs in landen die nu vooroplopen in Odyssey Dawn – waarom heet deze...