De term ‘revolutie’ lijkt het nieuwe stokpaardje van rechtse politici. Het doet Max van Weezel denken aan zijn jaren als jonge linkse idealist in de jaren zeventig, waar het ook gonsde van ‘de revolutie’. Nu is het alleen een stuk grimmiger.

Wat vallen de termen ‘revolte’ en ‘revolutie’ tegenwoordig vaak! Geert Wilders stelde een revolte in het vooruitzicht als hij de verkiezingen won maar door de gevestigde partijen toch zou worden buitengesloten. In Amerika wordt sinds de overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen serieus gesproken over de rechtse revolutie van de gefrustreerde witte man. De op het eerste gezicht zo bezadigde Sybrand Buma heeft het over een morele revolutie tegen treitervloggers, hufters in het verkeer en scheldpartijen op Twitter en Facebook.

Eerlijk gezegd heb ik een broertje dood aan zulke militant taalgebruik. De oorzaak zal wel zijn dat ik op mijn twintigste zelf heilig in de revolutie geloofde, al ging het toen om de linkse...