Om zoveel gelijk had ik nu ook weer niet gevraagd.

Vorige week schreef ik over het ‘onzalige idee’ van de PVV-gedoogsteun voor het aanstaande kabinet; onzalig, omdat daardoor de grondwet een van de vele, aan te passen wetjes dreigt te worden. Ik haalde nog even Wilders’ opvattingen aan over de islam: geen godsdienst, volgens de PVV-voorman, maar een ‘vijandige, politieke ideologie’.

En dan was er nog die gestoorde pastor in Gainesville, Florida, die op 9/11 een ‘Burn a Quran Day’ wil houden, omdat de islam geen godsdienst is maar ‘een kwaadaardige, politieke ideologie’. Die pastor is van een opwekkingskerk, met veel gehuil en vallende mensen, dus dat woord ‘ideologie’ klinkt, hoe snerend bedoeld ook, nog veel te kalm. ‘De islam is van de duivel’ – dat was het ultieme uitroepteken waarmee de geestelijk leidsman zijn pleidooi onderstreepte.

‘Dat laatste zegt Wilders niet letterlijk,’ schreef ik vorige week nog verontschuldigend, maar een oplettende lezer maakte me erop attent...