ehoord van gezaghebbende bron: de oude Grieken, met hun stadsstaat en rudimentaire vorm van democratie, zouden weinig herkennen van ons politieke stelsel waarin ‘democratie’ nog steeds centraal staat, maar waarin ‘vertegenwoordiging’ zo’n allesbepalende rol speelt. Het is sneu, maar ook de verwijzing naar Griekenland als de bakermat van ‘onze democratie’ stoelt meer op het idee dan op de praktijk – dat is dus ook al geen dwingende reden om het land per se in de eurozone te willen houden.

Nu we bijna twee weken lang hebben gekissebist over ‘vorm’ en ‘inhoud’, alsof die twee begrippen loepzuiver van elkaar te scheiden zijn, is het toch goed om nog eens vast te stellen dat ons democratisch idee vooral in vorm hemelsbreed verschilt van het oude Athene. En die vorm is geen bagatel.

Toen, daar: directe democratie van alle notabelen, dat wil zeggen: alle mensen die geen slaaf waren, of arm of minvermogend. Ook vrouwen en ‘buitenlanders’ waren uitgesloten. Daar was niet het volk aan de...