Stephan Sanders duidt zijn nieuws.

1 ‘We willen de liefdeloosheid uitbannen uit de publieke sector.’ PvdA-voorzitter Hans Spekman, naar aanleiding van het rapport van de commissie-Hamming ‘Politiek van waarde’.

Elke keer wanneer ik verleid word wat minder allergisch te reageren op de PvdA, komt er weer zo’n zin voorbij die mij met stomheid slaat door z’n hoogdravende betekenisloosheid en die, vrees ik, toch de gevoelstemperatuur weergeeft die heerst onder sociaal-democraten. Niet het tegengaan, niet het terugdringen, maar niet minder dan het verbannen van de liefdeloosheid. Uit de publieke sector. Waarom in een en dezelfde moeite niet ook Het Kwaad meegenomen?
Er was een tijd, niet eens zo heel lang geleden, dat de nooddruftige mens overgeleverd was aan de liefdadigheid van zijn naasten, of anders wel aan de charitas van kerkelijke, weldoende mevrouwen. Na de oorlog kwam er een verzorgingsstaat – wij zijn Drees nog dankbaar – en hoefden ouderen niet per se in te...