Interview Bas Jacobs

Het gesprek is drie kwartier op gang als Bas Jacobs stilvalt. ‘Nu gebeurt er toch waar ik bang voor was,’ zegt hij terwijl hij de verslaggever gepijnigd aankijkt. ‘We praten te veel over politiek.’

Het is niet de eerste keer dat Jacobs dat zegt. Van tevoren heeft hij al gewaarschuwd dat hij niet uitgebreid over Haagse kwesties wil praten. En het is zeker ook niet de laatste keer: Jacobs zal tijdens onze twee ontmoetingen dezelfde zorgen zo’n keer of vijf herhalen.

Bas Jacobs is macro-econoom. Deze week aanvaardt hij het bijzonder hoogleraarschap Openbare financiën en economisch beleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dus denkt hij beroepshalve de hele dag na over hete Haagse hangijzers als de inkomstenbelasting, het ontslagrecht en de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast heeft Jacobs zich in zijn korte maar komeetachtige carrière gemanifesteerd als een bloedfanatieke deelnemer aan het publieke debat. Tijdens forumdiscussies en in het wekelijkse...