01-03-2008
Grijs

De commissie-Dijsselbloem heeft prachtig werk geleverd. Het onderwijs in Nederland, zo bewijst ze, is door de opvolgende regeringen waaraan alle partijen deelnamen, te gronde gericht. Iedereen is blij met deze conclusie. De leraren denken dat zij voortaan les kunnen gaan geven zoals zij dat willen. De ouders denken dat hun kinderen niet langer hoeven te spijbelen of 1040 uur opgesloten te zitten. De leerlingen denken niets, want dat moeten ze nog leren.

Wat ik ervan denk? Ik denk dat de commissie-Dijs­sel­bloem direct moet worden opgevolgd door een commissie-Distelbloem die de Nederlandse defensie moet onderzoeken. Onze soldaten in Indonesië, in Joegosla­vië, in Af­gha­ni­stan hebben weliswaar medailles en erebegrafenissen verdiend, maar ons militaire optreden heeft overal een smadelijk en verdiend verlies geleden. Ik hoop dat de commissie-Distelbloem met een duidelijk advies zal komen: hef het Nederlandse leger op. Wij hebben geen buurlanden die ons...