Beschouwing / Tweeluik over de historische Mohammed

Paus Mohammed XVI, Sint Mohammed, de kloosterorde der Mohammedanen, het is even wennen. Maar het is minder vreemd dan het lijkt. In het Ara­bisch betekent mohammed ‘geprezen’ en de Latijnse vertaling daarvan is benedictus. Er is een beroemd gebed in de Rooms-Katholieke eredienst dat begint met ‘Benedictus qui venit in nomine Domini’ – ‘gezegend is hij die komt in de naam des Heren’ – en in het Arabisch zou die zin heel goed kunnen luiden: ‘Mohammed rasoel Allah’. Laat het woord mohammed onvertaald en je komt uit op Mohammed is de gezant Gods. Plak daar het zinnetje voor ‘er is geen god dan God’ en je bent waar prof. dr. Hans Jansen graag zijn wil: in een gebied waar zekerheden sneuvelen en intellectuele consternatie heerst. Je weet met prof. dr. J.J.G Jansen wél waar je aan toe bent – hij is geestig en kan genadeloos kritisch zijn – maar je weet nooit op welk erudiet en vaak vermakelijk zijpad hij...