Antwoord op de vraag van Wouter Bos: wie solidariteit wil, moet wel het hele verhaal vertellen

Helpen we de solidariteit door de verschillen tussen de betalers en de ontvangers zo transparant in beeld te brengen?

De vraag komt van Wouter Bos. In zijn column in de Volkskrant verwondert de oud-PvdA-leider zich over De prijs van gelijke zorg, een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). In dit veelbesproken rapport laat het CPB zien dat de gemiddelde vmbo’er in zijn leven meer zorg consumeert dan waarvoor hij betaalt. Daar tegenover staat dat hoogopgeleiden, omdat ze meer verdienen, twee keer zoveel zorgkosten betalen terwijl ze, omdat ze gemiddeld gezonder zijn, juist minder consumeren. Ik zou denken: nou en? Maar het CPB redeneert anders. De Haagse rekenmeesters concluderen dat hoogopgeleiden jaarlijks per persoon 1900 euro per jaar ‘te veel’ betalen. Deze 1900 euro noemt het CPB ‘de prijs van de solidariteit’. Zonder enige onderbouwing concludeert het planbureau...