Den Haag

Laatst sprak ik een ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken die al sinds 2006 met het dossier ‘verhoging AOW-leeftijd’ is belast. Hij had de bewindslieden De Geus, Donner en Kamp aan zich voorbij zien trekken en stelde zich nu geestelijk op de periode-Asscher in. Het werd een tragikomisch gesprek over hoe de politiek zes jaar lang met de belangen van de senioren was omgesprongen. Plannen om de pensioenleeftijd te verhogen buitelden over elkaar heen. Meestal werden ze meteen weer afgezwakt of uitgesteld. Totdat niemand meer wist waar de 65-plussers aan toe waren. Zelfs de meest ingewijde ambtenaren aan de Anna van Hannoverstraat niet.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2006 durfde alleen D66 voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar te pleiten. CDA en VVD vonden dat electoraal veel te riskant. Toen Wouter Bos voorzichtig opperde om rijke bejaarden aan hun uitkering te laten meebetalen, kreeg hij Maxime Verhagen over zich heen: ‘Met Bos bent u de klos!’...