Voor de vierde keer publiceert Vrij Nederland de jaarlijkse Politieke Integriteits-index, het overzicht van politici in opspraak. Gelukkig is er de laatste tijd meer aandacht gekomen voor integriteit in het openbaar bestuur. Al wordt ‘integriteit’ soms ook een stok om de hond te slaan, zoals de index laat zien.

Als je wilt zien waarom burgers integriteit in de politiek belangrijk vinden, kijk dan naar Zutphen. Daar droeg Commissaris van de Koning Clemens Cornielje zijn partijgenoot Loek Hermans eind december voor als waarnemend burgemeester. Hermans was kort daarvoor afgetreden als voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, nadat de Ondernemingskamer een vernietigend oordeel (wanbeleid) had uitgesproken over zijn rol in het faillissement van thuiszorgorganisatie Meavita. Hermans was dus beschikbaar.

Vlak na de Kerst trok Hermans zich terug wegens ‘onvoldoende draagvlak’. Lees: géén draagvlak.Aanvankelijk leek de benoeming soepeltjes te verlopen. De Zutphense...