De grote trots van het kabinet-Balkenende waren de twee programmaministers die in 2007 werden aangesteld: Rouvoet voor Jeugd en Gezin, Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie. Samenhang zou er voortaan zijn in het jeugd- en het grotestedenbeleid.

Tweeëneenhalf jaar lang heb ik hun verrichtingen met welwillendheid gevolgd. In Den Haag werd te veel langs elkaar heen gewerkt. Goed dat daar iets aan gebeurde. Inmiddels heb ik vooral medelijden met Rouvoet en Vogelaars opvolger Eberhard van der Laan. Wat hebben zij een pokkebaan!

Anderhalve maand geleden mocht ik een bijeenkomst van het platform Jeugdpoort voorzitten. Honderdvijftig gedeputeerden, wethouders en bestuurders van zorginstellingen hingen aan de lippen van Rouvoet. ‘Hoe maken we een intersectorale coalitie?’ luidde het gespreksonderwerp. Oftewel: hoe krijg je de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin, de provinciale Bureaus Jeugdzorg, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de brancheorganisatie voor de...