In zijn brief aan de lezer van de ‘vertrouwd vernieuwde’ Vrij Nederland vroeg hoofdredacteur Frits van Exter vorige week: ‘Links? Ja, als dat betekent dat Vrij Nederland vooruitstrevend is.’ Dit streven geeft hij vervolgens inhoud: het gaat om vooruitgang inzake ‘rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, kwaliteit van leven’. Wie hierover wil nadenken, of er iets aan wil doen, is onderwerp van schrijven voor de redactie van Vrij Nederland.

Omdat tegenspraak een noodzakelijke voorwaarde is voor gedachtevorming, neem ik de vrijheid de hoofdredacteur deze week beleefd weerwerk te bieden. Door economische groei – welvaartstoename – uit zijn lijstje na te streven doelen weg te laten, maakt hij de linksigheid van Vrij Nederland platter dan wenselijk is. De pijn van links (en daar zitten de interessante thema’s) gaat doorgaans schuil in de relatie tussen economische groei en dat vrome viertal rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede en kwaliteit van leven.

Een mooi voorbeeld komt uit hetzelfde...