Film

Regisseur Jessica Hausner had het zich niet mooier kunnen wensen: op het filmfestival van Venetië won haar Lourdes, opgenomen in het gelijknamige bedevaartsoord, zowel de prijs van de katholieke jury als die van de atheïsten. Het is haar gelukt in Lourdes een gulden middenweg te vinden tussen geloof en ongeloof. Tussen hoop en wanhoop. Tussen liefde en egoïsme. Er worden vrome woorden gesproken, maar er wordt ook veel geroddeld. Er wordt deemoedig het hoofd gebogen, maar ook voorgedrongen. Er wordt gebeden en er wordt geshopt – Lourdes is ook een commerciële onderneming.

Hausner zoekt tussen die uitersten steeds de grijszone op, omdat daar de interessantste dingen gebeuren. Er is schijnheiligheid te over: de vertegenwoordigers van het heiligdom benadrukken tegen de vele zieken dat je in Lourdes bent voor geestelijke steun, niet voor fysieke genezing. Maar die zieken krijgen wel een video te zien waarop eerdere pelgrims de lof zingen over hun ‘wonderbaarlijke herstel’. En...