Een circus op de Westbank

Shadi Zmorrod staat op het grote lege voetbalveld van het Martelaar Salah Khalaf Centrum in Al Fara, een vluchtelingenkamp in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Het is heet, zweetdruppels lopen over zijn voorhoofd. In de brandende zon checkt hij de berichten op zijn telefoon, kijkt onrustig om zich heen, steekt een zoveelste sigaret op, zet zijn bril nog eens recht en stampt met een bezorgd gezicht op de onregelmatige grond. Hier moet straks zijn circusgroep overheen op stelten, eenwielers, hun handen.

Hij mompelt iets, zucht en roept dan naar de grote bus op het parkeerterrein dat ze wel eens mogen beginnen met uitladen.

Vierentwintig jongeren klimmen schreeuwend en lachend uit de bus en beginnen in een aangesloten rij hoepels, linten, kegels, fietsen en ballen aan elkaar door te geven. Dit is het Palestijnse circus. Een groep jongens en meisjes, afkomstig uit verschillende plaatsen op de Westbank en in leeftijd variërend van dertien tot...