Twee artikelen van neuropsycholoog Margriet Sitskoorn, bekend van de bestseller Het maakbare brein, bevatten flinke passages die ze heeft overgeschreven uit niet vermelde Amerikaanse stukken. ‘Kort en goed noemen we dit in gewoon taalgebruik plagiaat,’ zegt de hoofdredacteur van het blad Neuropraxis waarin de stukken zijn verschenen.

Margriet Sitskoorn zit er ontspannen bij in haar werkkamer op de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Cen­trum Utrecht. Voor het raam van de psychologe staat een hometrainer, conform haar credo dat bewegen het brein goed doet. Op tafel liggen twee publicaties van haar hand uit het Nederlandse tijdschrift Neuropraxis en enkele artikelen uit Amerikaanse bladen. De overeenkomsten tussen haar werk en de eerder gepubliceerde artikelen uit de VS zijn markant.

Hele passages uit haar artikel ‘Cognitie, beweging en plasticiteit van het brein’ (2004) zijn letterlijke vertalingen van een in 1999 in The Harvard Brain verschenen stuk van...