Wetenschap

Margriet Sitskoorn zit er ontspannen bij in haar werkkamer op de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Cen­trum Utrecht. Voor het raam van de psychologe staat een hometrainer, conform haar credo dat bewegen het brein goed doet. Op tafel liggen twee publicaties van haar hand uit het Nederlandse tijdschrift Neuropraxis en enkele artikelen uit Amerikaanse bladen. De overeenkomsten tussen haar werk en de eerder gepubliceerde artikelen uit de VS zijn markant. Hele passages uit haar artikel ‘Cognitie, beweging en plasticiteit van het brein’ (2004) zijn letterlijke vertalingen van een in 1999 in The Harvard Brain verschenen stuk van Erin Clifford. Ook in de opbouw van het verhaal volgt Sitskoorn haar Amerikaanse inspirator. Maar in de literatuurlijst komt hij in het geheel niet voor. Evenmin verwijst Sitskoorn naar een tweetal stukken uit Scientific American, waar ze ook passages uit heeft vertaald. Het andere artikel dat ze voor Neuropraxis schreef, lijdt aan...