Minder tijdelijke contracten en meer vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven? Het zou redelijker en wellicht ook effectiever zijn wanneer de overheid zelf eerst eens het goede voorbeeld geeft.

We hebben het deze week weer luid en duidelijk te horen kregen: ons land heeft ons nodig! Burgers en buitenlui, docenten en dokters, gemeenteambtenaren en geestelijk verzorgers, werkgevers en werknemers, bij monde van de koning roept de regering u op eendrachtig de schouders eronder te zetten. Vooral van werkgevers verwacht de regering veel. Banen, dat is prioriteit nummer één. Werkgevers moeten, de naam zegt het al, mensen werk geven. En dan niet zomaar wat werk, maar échte banen, banen voor onbepaalde tijd en tópbanen, voor vrouwen.

Is het niet wat vreemd dat de flexibiliteit van de private sector bij wet aan banden wordt gelegd, terwijl publiek gefinancierde instellingen mensen eindeloos op flexcontractjes laten zitten?

Dat de regering veel van werkgevers verwacht, wisten...