Jan Hommen retourneert zijn omstreden bonus van 1,2 miljoen euro en ziet voorlopig af van andere bonussen en salarisverhogingen. De ING-topman verdient lof voor deze stap. Hij laat zien dat ING bereid is is te luisteren. Hij toont zich gevoelig voor de morele verontwaardiging van de Tweede Kamer, van de minister én, zo schrijft Hommen in een toelichting, voor ‘de vele reacties van onze klanten’.

De klanten van ING verdienen dus ook een pluim: zij hebben Hommen uiteindelijk op zijn schreden doen terugkeren. Na de knieval van Ahold-topman Anders Moberg, die in 2003 zijn salaris verlaagde om een eind te maken aan de kopersstaking bij Albert Heijn, is dit opnieuw een fraai vertoon van de macht van de klant. Fraai, omdat de klantenmacht in schril contrast staat met het gebrek aan moreel leiderschap van de rest van de bestuurlijke structuur die de bank zou moeten behoeden voor onfatsoenlijk gedrag. De overheid, de financiële sector zelf en de raad van commissarissen van ING zijn...