Oma vergeeft de indianen

15-09-2007
Door Jeroen Vullings

De nieuwe roman van Arthur Japin heeft een hoog Het Kleine Huis op de Prairie-gehalte, met paardenfluisterende levenslessen. Een mierzoet sprookje heeft hij er niet
van gemaakt: het rauwe geweld komt als een donderslag bij heldere hemel. Maar De overgave
is vooral a good read.

‘Granny’ heet Japins oudje: Granny Par­ker. Zijn nieuwe roman De overgave speelt in het Texas van midden negentiende eeuw. De enige keer dat hoofdpersoon Granny haar leeftijd prijsgeeft, is ze begin vijftig. Gezien haar levensfeiten had ze evengoed tachtig kunnen zijn. Met haar hele familie vestigde ze zich na een jarenlange trektocht in Texas, midden in het gebied van de Comanches, een gewelddadige en vechtlustige indianenstam, die we ons nog scherp kunnen herinneren uit het jongensproza van Karl May. Had Granny over Old Shatterhands perikelen met dat Co­man­che-tuig gelezen, dan was ze beter voorbereid geweest op de gruwel die haar zou...