Permanente ontwikkeling is noodzaak als we onze welvaart op peil willen houden.

Heeft u de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd? Niet? Dan behoort u tot de meerderheid. Slechts 17% van de volwassen Nederlanders beantwoordt deze vraag met ‘ja’. De regering wil dit percentage, de ‘leven lang leren’-indicator, in 2020 opstoten naar 20%. We moeten blijven leren, levenslang.
De wens is al oud. Sinds 2000 verschenen ruim veertig rapporten, beleidsadviezen, plannen en initiatieven over een ‘leven lang leren’, turfde de Universiteit van Maastricht vorig jaar. Het resultaat valt bitter tegen. Er kwamen leerwerktrajecten en leerwerkloketten en organisaties experimenteerden succesvol met persoonlijke ‘ontwikkelingsrekeningen’ en ‘ontwikkelingscheques’. Maar de ‘leven lang leren’-indicator is amper gestegen.

Illustratie: Bas van der SchotIllustratie: Bas van der Schot

Is dat erg? Ja. Nederland heeft een snel vergrijzende en krimpende arbeidspopulatie. Willen we ons welvaartsniveau op...