Media

Al zo’n jaartje of vijftig horen wij dat onze planeet afstevent op de ondergang. Onze verre voorouders geloofden nog dat de Almachtige zulks besluit, wij menen dat wij door onze ongebreidelde consumptiedrift de apocalyps over ons afroepen. Sinds 1988 heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, de rol van opperboodschapper. Aan de hand van ‘modellen’ voorspelt het allerlei rampspoed, alleen te voorkomen als wij ons tijdig bekeren.

Van meet af aan was de pers uiterst behulpzaam bij het verspreiden van de inconvenient truth. Tegengeluiden kregen nauwelijks gehoor – zelfs nadat een internationale commissie in 2011 concludeerde dat het panel nogal eens ‘amateuristisch’ opereert.

Komende vrijdag presenteert het IPCC zijn vijfde klimaatrapport. En minstens één ongemakkelijke waarheid, begrijp ik, is geschrapt: dat de mondiale temperatuur onrustbarend stijgt. Want de global warming stagnéért. Al sinds het jaar 2000.

Hoe zou, dacht ik meteen, de...