Om de stijgende zorgkosten eindelijk onder controle te krijgen, wil de overheid dat we meer voor elkaar gaan zorgen. Buren, familie en vrienden van ouderen en chronisch zieken moeten een groter deel van de zorgtaken op zich gaan nemen. Afgelopen maand bleek uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat veel mantelzorgers overbelast raken. De combinatie van werk en zorgtaken leidt tot een forse stijging van het ziekteverzuim. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hoe zorgen we dat mantelzorg werkt?

Bestuurskundige Willem Trommel ziet de afgelopen decennia een doorgeslagen trend waarin ‘deelname aan betaalde arbeid zo’n beetje heilig is verklaard’. ‘We moesten harder en langer gaan werken. Dat staat haaks op de vraag aan burgers om meer voor elkaar te zorgen.’ Hij pleit voor een radicale omslag. ‘We moeten af van de neoliberale jacht op economisch gewin en terug naar een ontspannen samenleving waarin ruimte bestaat voor andere waarden.’ Het ziekteverzuim onder...