Militaire geschiedenis

‘Mijn god, augustus, binnenkort sterven we, onuitroeibaar is de menselijke wreedheid,’ somberde de Russische schrijver en soldaat Isaak Babel (26) op 1 augustus 1920 in zijn dagboek. Het waren profetische woorden, want hoewel het Rode Leger, waarin Babel diende, toen nog bezig was met een triomfantelijke opmars richting Polen, zou het tot ieders verrassing twee weken later verslagen worden bij Warschau. Midden oktober waren de Polen tot voorbij Vilnius en Minsk opgerukt en moest Lenin een wapenstilstand accepteren. Het Rode Leger had een nederlaag geleden die de grootste uit zijn bestaan zou blijken.

Toch is deze Pools-Russische oorlog, zoals hij is gaan heten, lang een vrij onbekend hoofdstuk uit de Europese geschiedenis gebleven – in de tv-serie In Europa komt hij niet voor, bijvoorbeeld. Niet verwonderlijk, want de Eerste Wereldoorlog was net voorbij en de Tweede zou volgen, en dan blijft er weinig aandacht over voor zo’n grensconflict dat eindigde zonder...