Beeld door Bas van der Schot

De crisis zet de arbeidsverhoudingen op scherp. Bedrijven grijpen de recessie aan om lastig of duur personeel te lozen, en bange werknemers verzetten zich feller dan ooit. Gevolg: kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten maken overuren. Berichten uit ‘de ontslagfabriek’.

Klaas Noordam is op staande voet ontslagen. Na twaalf jaar trouwe dienst bij een klein bedrijf in bloemenexport in Aalsmeer, kon de zevenendertigjarige werknemer van het ene op het andere moment zijn biezen pakken. Hij werkte afwisselend als chauffeur naar Oostenrijk en Duitsland en als inkoopmedewerker op de bloemenveiling. Toen hij weigerde voor een collega in te vallen bij een rit naar Duitsland, omdat hij naar eigen zeggen echt niet kon, was het voor Noordam einde verhaal. Verstoorde verhoudingen, voerde de eigenaar als reden aan.

Vandaag zitten Noordam en zijn werkgever tegenover elkaar in de Amsterdamse rechtbank. De sfeer is gespannen en de verwijten gaan over en weer. De...