Beschouwing / Vrouwelijke stem in Mulisch’ jongensuniversum

Van de zes schrijvers die ter gelegenheid van Harry Mulisch’ tachtigste verjaardag een novelle schreven, toont NRC Handelsblad-recensente Elsbeth Etty vooralsnog de grootste ambitie. Eerst ontstijgt Maak jezelf maar klaar door de omvang (240 pagina’s) de novelle; zo’n boek heet een roman. Voorts liet de debutante zich niet inspireren door een obscuur verhaal van Mulisch of een matige roman als Twee vrouwen, maar gelijk door zijn strak geregisseerde magnum opus De ontdekking van de hemel. Etty kruipt in Maak jezelf maar klaar in de huid van twee prominente vrouwelijke personages uit Mulisch’ boek: Sophia Brons-Haken en Ada Brons, respectievelijk de grootmoeder en de moeder van de hemeling Quinten Quist, die de Tien Geboden terug naar de hemel zal voeren. Die hebben kennelijk nog wat toe te voegen, oordeelde Etty, die eerder haar besprekingen bundelde onder de veelzeggende titel Dames gaan voor.

De vrouwelijke stem...