Nederlandse ondernemers hebben niet de gewoonte zich actief in de verkiezingscampagne te mengen. Het is hier geen Chicago of Sicilië! De lobbyisten van VNO-NCW en MKB-Nederland mijden als het even kan de schijnwerpers. De achterkamertjes en wandelgangen vormen hun natuurlijke habitat. Daar kun je in een ongedwongen sfeer contacten leggen. Daar kun je politici en beleidsambtenaren wijzen op het belang van investeringen in de kennisinfrastructuur en bezuinigingen op de sociale zekerheid.

Meestal blijft zo’n gesprek beperkt tot bread-and-butter issues. ‘Bij hoge uitzondering uiten we ons over zaken die buiten onze eigen scope vallen,’ zoals werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes het formuleerde in de Volkskrant. Mocht de nood aan de man komen, dan beschikken de zendboden van het bedrijfsleven over tal van mogelijkheden hun mening te geven: tête-a-tête-jes met bewindslieden, sms’jes aan de minister-president, discrete etentjes in Visrestaurant Brittenburg in Katwijk of...