Het leek zo mooi en inspirerend, het linkse ‘Deense model’. De luide kritiek op de regering van sociaal-democraat Helle Thorning-Schmidt was me volstrekt ontgaan.

Ik geef het eerlijk toe: ik ben lang aanhanger geweest van het Deense model. In 2011 vormde sociaaldemocraat Helle Thorning-Schmidt, vaak vergeleken met Birgitte Nyborg uit Borgen, een minderheidskabinet dat steunde op alleen maar linkse partijen: van geharnaste tegenstanders van het grootkapitaal en de Europese Unie tot de sociaal-liberalen van de Radikale Venstre. Eindelijk kwam ergens in Europa linkse samenwerking tot stand!

Van het voorbeeld van Thorning-Schmidt ging een inspirerende werking uit op de sociaal-democratie elders op het continent. In Frankrijk wierp François Hollande zich op als ‘presidentskandidaat van heel links’. Ook zijn Nederlandse geestverwant Diederik Samsom kondigde tijdens de verkiezingscampagne aan dat hij een ‘zo links mogelijk’ kabinet wilde vormen. Een belofte die hij overigens...