Roman / ‘Ancient Light’ van John Banville

Het moest gebeuren: John Banville die zijn schrijverschap de maat neemt – in een eigen roman. De Ierse schrijver is tenslotte ook literair criticus, dus is hij gewend aan een distante blik op wat nabij komt.

In zijn nieuwe roman Ancient Light, over de nadagen van de klassieke acteur Alexander Cleave, komt een bijfiguur voor die aangeduid wordt als ‘JB’, een schrijver. Zijn ritmische stijl wordt (in deze kenmerkende formuleringen voor Banville zelf) getypeerd als: ‘Rhetorical in the extreme, dramatically elaborated, wholly naturel, synthetic and clotted, it is a style such as might be forged (…) by a minor court official­ at Byzantium, say, a former slave whose master had generously allowed him the freedom of his extensive and eclectic library, a freedom the poor fellow all too eagerly availed himself of.’ Een beetje sneue autodidact dus, maar daarachter schuilt iets, zegt Banville: ‘Behind the gloss, the studied elegance, the dandified...