De fossiele brandstoffen-industrie heeft ons stevig in de tang, maar stilzitten is geen optie: we moeten van de olie af en daarvoor moeten machtsstructuren nú worden afgebroken.

Een vogel balanceert op de rotsen aan zee, het verenkleed met zwart besmeurd. Zijn bek gaat spastisch open en dicht, hij piept en schreeuwt, roept de goden aan en doet grote beloften, maar het spul zal zijn vleugels steeds verder verzwaren tot hij nog slechts zwijgend naar adem hapt. Vleugellam door de olie. Net als wij.

Niet robotisering, terreur of de islam vormen de grootste dreiging voor de mensheid, maar klimaatverandering. Dat was de conclusie van het Global Risk Report 2017 van het World Economic Forum afgelopen januari. Op basis van de bevindingen van 750 experts, rangschikte het WEF risico’s naar waarschijnlijkheid: de top drie wordt gevormd door extreme weersomstandigheden, natuurrampen en grootschalige migratie, alle als gevolg van klimaatverandering – vóór terroristische aanvallen.

Nu...