Heel vreemd: de NOS is schuldig aan Israëlpropaganda én anti-Israëlberichtgeving.

In tijden van oorlog, ik verklap geen geheim, is het voor de gemiddelde nieuwsconsument bijna onmogelijk om een beeld te krijgen van wat er werkelijk gebeurt. Maar als de pleuris uitbreekt tussen Israël en zijn buren slaat de vertroebeling per definitie toe.

De nieuwe media, ooit begroet als welkome aanvulling op de oude, bieden wat dat betreft geen soelaas. Wat heet. Speciaal twitteraars volgen de strijd die ginds woedt voort met een ijver die verder geen enkel conflict waar ook ter wereld weet te genereren. De christenverdrijving uit Irak en Syrië door de fascisten van ISIS, de gruwelpraktijken van Boko Haram in Nigeria, het oplaaiende geweld in Libië – het genereert nog niet een fractie van de passie die de ellende rond Gaza weet op te roepen.

Erg verhelderend pakt dat zelden uit. Sympathisanten van beide zijden komen regelmatig met berichten die even later onjuist blijken te zijn,...