Een stevige Europese alliantie is nodig, niet alleen om sociaal-economische redenen, maar ook om een democratisch en rechtstatelijk waardensysteem te kunnen beschermen.

guy Verhofstadt, de ‘Spitzenkandidaat’ van de Europese liberalen, is in zeker, wrang opzicht de ideale woordvoerder van Europa – namelijk van het Europa dat de meeste mensen vrezen. Het komt door zijn manier van praten: die is stoomwalsachtig, monologiserend, waarbij hij elke vragensteller het gevoel weet te bezorgen een hooligan te zijn die rotzooi trapt in een keurig consistent betoog. Ik heb Verhofstadt ooit eens mogen interviewen, en kan uit ervaring vertellen dat elke interruptie, hoe klein ook, bevochten moet worden op deze verbale Hispeed. Verhofstadt kijkt dan licht gepikeerd: ‘Hoor ik daar een andere stem? Maar ik was toch aan het woord?’

De kunst der conversatie is niet zijn fort, en dat is jammer, want democratie is niet veel meer dan goed kunnen luisteren naar anderen. Je kan zijn flux de...