Nieuws!

Bent u al een schuilkelder aan het graven? Nee? Uw buren waarschijnlijk wel, want: ‘Gezien recente gebeurtenissen als stroomstoringen, storm, wateroverlast en hitte, zijn steeds meer mensen bezig de juiste voorbereidingen te treffen op een eventuele noodsituatie.’

En u maar denken dat ze op vakantie waren.

Het bovenstaande paniekcitaat komt niet uit een sensatieblaadje of van een complotdenkers-website, maar uit een persbericht van de Rijksoverheid. Terwijl iedereen zich druk maakt over het moeizame verloop van de kabinetsformatie, is het ministerie van Binnenlandse Zaken met belangrijkere zaken bezig: het volk voorbereiden op een ramp. Dat gebeurt door middel van de campagne ‘Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand’, waarin wij worden aangemoedigd om een ‘noodpakket’ samen te stellen. Er is een website met lijstjes en tips (www.nederlandveilig.nl) en er komen ook spotjes op televisie.

U vraagt zich misschien af wat voor rampen zich in uw buurt zoal kunnen voltrekken?...