Steeds meer leraren verbeteren hun onderwijs door met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en vernieuwende projecten te bedenken, zonder bemoeienis van bovenaf.

Anderhalf jaar geleden kreeg Arjan van der Meij, natuurkundeleraar op Christelijk College De Popu­lier in Den Haag, een berichtje via Linked­In. Of zijn school wilde meedoen aan het verbeterproject leerKRACHT. Nu kon De Populier wel wat ondersteuning gebruiken. Vijf jaar eerder was de school door de onderwijsinspectie nog als ‘zwak’ bestempeld. Inmiddels was er het nodige bijgevijld en rechtgetrokken, en was De Popu­lier weer opgeklommen naar ‘voldoende’. Maar, zoals Van der Meij het zegt: ‘We waren op zoek naar nog een stapje verder.’

Maar ja, weer zo’n verbeterproject? Dat kwam er in de praktijk vaak op neer dat er een extern bureau werd ingehuurd, dat er een hoop geld werd betaald, en dat docenten een scholingsdag kregen, die met een beetje geluk nog een paar keer werd herhaald. Onderzoek naar het...