Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III

Drie jaar geleden deed ik een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, met hulp van de vakbond NVJ. Ik wilde de rapporten over de restauratie van het schilderij Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III inzien. Ik vroeg me af in hoeverre het schilderij door de Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer was beschadigd.

De gemeente Amsterdam zette de hakken in het zand.

Ik stuitte op de kwestie bij mijn onderzoek voor mijn boek Stedelijk Museum Amsterdam. Het hart van de tijd. De gemeente bestreed de openbaarmaking van de rapporten tot aan de Raad van State uit vrees voor financiële claims van de weduwe van Goldreyer. Bij die eventuele claims kan het museum nu zeggen alles te hebben gedaan om die rapporten niet openbaar te maken.

Twee weken geleden vonniste de Raad van State in mijn voordeel. Nu liggen de feiten op straat en kan de muur die om Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III was gemetseld, afgebroken worden.

Opluchting

En ik...