Sinds D66 en SP samen de sociaaldemocratische wethouders uit de Amsterdamse Stopera verjoegen, zijn de onderlinge verhoudingen ontdooid. PvdA-leider Diederik Samsom werkt op zijn beurt de indruk dat hij getrouwd is met de VVD.

Nog maar twee jaar geleden noemde Alexander Pechtold de kans dat hij met de SP in een kabinet zou stappen ‘bijna nul’. Pechtold wilde de arbeidsmarkt hervormen, de SP stond volgens hem voor ‘stilstand’. De volgelingen van Emile Roemer zagen in D66 een ‘neoliberale’ partij die op het Binnenhof de belangen van het grote bedrijfsleven behartigde.

Sinds D66 en SP samen de sociaaldemocratische wethouders uit de Amsterdamse Stopera verjoegen, zijn de onderlinge verhoudingen ontdooid. Nieuwe kop van Jut is de PvdA. ‘De structuren van de sociaal-democratie – de woningcorporaties, de vakbonden, het welzijnswerk – hebben een hoog gehalte van cliëntelisme,’ zei Pechtold in NRC Handelsblad: ‘De SP maakt daar geen deel van uit.’

Roemer ging in...