Gejammer alom dat onder Trump de wereldpolitiek een unchartered era betreedt. Maar de trans-Atlantische relatie was altijd al ingewikkeld.

Atlantische militairen zijn de laatste kans voor de westerse beschaving om te overleven, zei de Amerikaanse president Dwight Eisenhower begin jaren vijftig. ‘West-Europa is de bakermat van onze beschaving’. Eisenhower klaagde dat zijn republikeinse partijgenoten niet inzagen dat investeren in buitenlandse betrekkingen een investering in Amerika’s toekomst was. Hij begreep ook niets van de conservatieve lobby die invoering van een collectieve gezondheidszorg tegenhield: ‘How the hell is the American Medical association going to stop socialized medicine?’, barstte hij in 1954 uit tegen de tegenstanders van een soort vijftiger-jaren-Obamacare. Hij haatte atoomwapens, omdat hij er als generaal van overtuigd was dat ‘no war can be won’.

Een vergelijking met de agenda van Donald Trump ligt wel voor de hand. Er zijn genoeg lelijke...