De verdenkingen tegen ‘Pakistan’ groeien, maar het draait om de vraag wie/wat met Pakistan wordt bedoeld. Pakistan is een falende staat. Voor een scenario: zie de column ‘Speculeren over Mumbai‘ komende week in Vrij Nederland.

Het is denkbaar dat de aanslag een reactie is van een militante groep op – bij sommige delen van het Pakistaanse leger en de ISI – in het verkeerde keelgat schietende vredesvoorstellen, vorig weekend gedaan door president Zardari aan India. Die (zeer spectaculaire) voorstellen sloten weer aan bij de wens van de Verenigde Staten dat Pakistan zich meer concentreert op terreurbestrijding langs de Afghaanse grens.

De reactie van Condoleeza Rice is navenant ongerust: als de aanslagen als ondermijning van dat beleid zijn bedoeld, zal de verhouding tussen India en Pakistan snel verslechteren in plaats van verbeteren. Er zijn zelfs al berichten van troepenconcentraties langs de Pakistaans-Indiaase grens en van verhoogde staat van paraatheid van de Indiase...