Redacteur Tomas Vanheste blogt deze week vanaf de klimaattop in Kopenhagen.

Op de dag waarop het wonder van Kopenhagen moet geschieden, zien de hoofden er afgeleefd uit. Delegatieleden hebben tot diep in de nacht pogingen gedaan de onderhandelingen uit het moeras te trekken. Journalisten bleven in de wandelgangen hangen uit angst een doorbraak te missen.

In mijn hotelkamer klapte mijn kamergenoot zijn laptop om vier uur ’s nachts met een zucht dicht. Hij is een Nederlandse klimaatwetenschapper die als adviseur voor de bond van kleine eilandstaten lid is van de officiële delegatie van Saint Vincent en de Grenadines in de Carabische zee. Zijn opdracht: voor de eilandstaten berekenen wat de jongste voorstellen betekenen.

Uitgelekt
Nieuw op de markt deze nacht: het voorstel van de rijke landen zich samen vast te leggen op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met vijfentwintig procent in 2020. Het gevecht wie daar welke bijdrage daar moet leveren, schuiven ze vooruit...