Arbeidsmarkt

Het is een van de kroonjuwelen van de progressief-liberalen van GroenLinks en D66: de versoepeling van het ontslagrecht. GroenLinks bekeerde zich al in 2005 in het manifest Vrijheid Eerlijk Delen tot het credo dat een zwakkere ontslagbescherming de smeerolie van de arbeidsmarkt is. ‘Starre regelgeving leidt tot een starre arbeidsmarkt. Dat is op zijn best goed voor de insiders op de arbeidsmarkt. Maar het is slecht voor outsiders en nieuwkomers,’ schreven toenmalig partijleider Femke Halsema en Kamerlid Ineke van Gent. Ook D66 pleit er al jaren voor de arbeidsmarkt te ‘moderniseren’ en het ontslagrecht te ‘vereenvoudigen’. In 2011 diende Kamerlid Fatma Koser Kaya daartoe een initiatiefwet in. En nu, met het wandelgangenakkoord, lijken de zelfbenoemde hervormers er opeens in geslaagd hun droom te verwezenlijken. De werkgevers zijn er alvast blij mee. ‘Deze aanpassingen in het ontslagrecht moeten ertoe leiden dat de kosten van ontslag voor bedrijven, groot en klein,...