Goede doelen

Of ik wilde luisteren naar zijn verhaal over mensenrechtenschendingen in Iran, vroeg een man me bij station Utrecht. Hij toonde gruwelijke beelden van executies en martelingen en bad me de Stichting van de Familieleden van Iran (SFVI) te steunen in haar strijd voor de verbetering van de mensenrechtensituatie in zijn vaderland.

Enkele weken later kreeg ik iemand van de stichting aan de telefoon. Graag wilden ze eens langs komen om te vertellen over enkele very special projects waar ze mee bezig waren. Nee, telefonisch kon het echt niet, het was belangrijk dat ze hun verhaal persoonlijk mochten toelichten. En persoonlijk werd het. Twee vriendelijke mannen bestookten me urenlang met pijnlijke informatie en trieste levensgeschiedenissen. De een vertelde dat zijn vrouw in een Iraanse gevangenis was geëxecuteerd. Daarna was zijn dochtertje – van wie hij een foto liet zien – lange tijd ondergebracht bij een familie waar ze was gehersenspoeld. De man leek aangedaan en...