Interview Mark Lanegan

De duistere kant trekt hem aan. Zo is het altijd geweest. Het is wat hem in eerste instantie ook naar de muziek lokte. Eind jaren zeventig raakte hij geobsedeerd door punkrock. Met heel zijn hart hield hij van The Ramones, maar in meer morbide bands als The Stranglers vond Mark Lanegan de blauwdruk voor wat hij later wilde doen.

Meewarig haalt hij zijn schouders op. ‘Ik heb het ernstige vermoeden dat ik zo geboren ben. Vandaag schoot me een oud verhaal te binnen, uit de tijd dat ik in de tweede klas van de lagere school zat. Een jaar of zeven moet ik zijn geweest. Mijn favoriete lerares, met wie ik voortdurend geintjes maakte, was een tijd ziek. De invalkracht vroeg ons voor haar een beterschapskaart te schrijven. Mijn bijdrage was een vrij duister gedichtje, waarvan ik het vermoeden had dat zij de lol er wel van kon inzien. Ik vond het in elk geval hilarisch.’

Een paar dagen daarna moest Lanegan zich melden bij het schoolhoofd. ‘Dat alleen al vond ik...