Filosofiespecial

Mea culpa. Dat ik hier als theoloog de Franse wetenschapsfilosoof en -antropoloog Bruno Latour (1947) als belangrijk en vernieuwend denker verkies boven bijvoorbeeld Paul Ricoeur, Charles Taylor, David Tracy of Rowan Williams, die zich bezighouden met religie op een manier die veel dichter bij mij staat, is onrechtvaardig.

Maar je wordt meer op nieuwe gedachten gebracht door iemand die heel anders kijkt. Latour suggereert nieuwe manieren om na te denken over de plaats van de mens in de wereld, en zo over religie.

De vroege Latour zag wetenschap niet als een zoektocht naar waarheid door aan een onderwerp verslingerde mensen – de manier waarop wetenschappers zichzelf graag zien -, maar als antropologisch gesproken interessant gedrag.

Wat doen mensen precies in een laboratorium? Welke rituelen houden zij erop na? Hoe communiceren ze met elkaar en met de buitenwereld van geldschieters, universiteitsbestuurders en redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften? Maar...