05-02-2000
door Eveline Lubbers en Louis Sévèke

Je zult maar op het Betuwelijntraject wonen en je mond niet kunnen houden. Een foldertje uitdelen tegen uitbreiding van Schiphol voor de brave Vereniging Milieudefensie. Of opkomen voor de Waddenzee. Militante actievoerder of bezorgde natuur beschermer – het lijkt niet uit te maken. Voor je het weet beland je in het databestand van de nieuwe ‘milieu-BVD’.

Wie tegenwoordig een voorlichtingsavond bezoekt over de Betuwelijn of een spandoek vasthoudt van Milieudefensie moet er serieus rekening mee houden dat zijn naam in het bestand verdwijnt van het nieuwste landelijke inlichtingenteam het Centraal Informatie en Coordinatiepunt Infrastructurele Projecten, kortweg het CICI een broertje van de BVD. Dat blijkt uit stukken die het journalistieke onderzoeksbureau Jansen en Jansen via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) boven tafel kreeg. CICI is de versluierende benaming voor het politieteam, dat als belangrijkste opdracht heeft om...