Klassieker / Albert Camus

Er zijn twee soorten rampen: de acute en de trage ramp. De acute ramp overdondert je. In een ogenblik gooit hij de vertrouwde orde helemaal omver. Vul­kaan­uitbarstingen, explosies, aardbevingen en overstromingen zijn overtuigende acute rampen. Naast alle ellende dragen deze rampen ook een belofte in zich: even ligt de hele wereld open en lijkt alles weer mogelijk. Ons leven en onze sociale orde zijn door elkaar geschud en we kunnen aan iets nieuws beginnen, een zoveelste belofte najagen.

Trage rampen laten zich minder makkelijk onderscheiden. Ook trage rampen gooien de orde omver. Daar zijn het rampen voor. Maar ze voltrekken zich geleidelijk, vaak zonder dat je er erg in hebt. Een ziekte als aids, de klimaatverandering, het opkomende fascisme in de jaren dertig, misschien ook fenomenen als de fundamentalistische islam en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen door Geert Wilders. Voor een trage ramp is een beslissing nodig. Je moet een ramp als...