De mensendokter weet áltijd raad.

Ze is op zijn geld uit

Na mijn moeders sterven heeft mijn vader in drie jaar drie vriendinnen versleten. De laatste is nu bij hem ingetrokken en mijn broers en ik zijn er zeker van dat ze op zijn geld en spullen uit is. Wat doen we? Kunnen we bijvoorbeeld aankaarten dat ze niks inbrengt?  (Dit moet anoniem worden behandeld, dat begrijpt u ook wel.)

Het staat uw vader vrij zoveel te vriendinnen te verslijten als hij wil. Al versleet hij er drie per week. Wees blij dat er nog enige hartstocht in zijn leven zit. Bent u misschien jaloers? Het staat u natuurlijk weer vrij de motieven van uw vaders laatste vriendin te wantrouwen. Mijn moeder dacht ook altijd dat mijn vriendinnen op mijn geld uit waren, maar zoveel geld heb ik niet. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u zich meer zorgen maakt om uw aandeel in uw vaders nalatenschap dan om het welzijn van uw vader. Wat niet wegneemt dat u de zaak voorzichtig bij hem kunt aankaarten. U kunt...