De Mensendokter lost lezersproblemen op. Deze week: seks in de toekomst, spleen en het verlengstuk Halbe Zijlstra.

Wij bezochten uw toneelstuk over seks in de toekomst en de vraag rees in ons op: denkt u dat het neoliberalisme gesublimeerde seks is? – Sandra en Jasper
Vrijwel alles is toch gesublimeerde seks? Misschien moeten we eerst bepalen wat dat neoliberalisme nu precies is. Is het een al te groot vertrouwen in de vrije markt? Sommige economen zullen beweren dat de tekortkomingen vaak ook te wijten zijn aan overheidsingrepen. Bovendien maakt de overheid de markt mogelijk, dus de tegenstelling tussen markt en overheid is een valse.

Ik heb ook weleens gelezen dat neoliberalisme de privatisering van de moraal inhoudt, of woorden van soortgelijke strekking. Wat daarmee wordt bedoeld, is me niet geheel duidelijk. Hooguit kun je zeggen dat seksualiteit eigenlijk per definitie op gespannen voet staat met onze normen en waarden. Het menselijk wezen dat toewerkt naar een orgasme...