Arnon Grunberg lost lezersproblemen op.

Hoe groot zal de percentuele afname in het lezen van romans zijn over de periode 2010-2020? – O. Bussemaker

Meten we verkoop plus uitlenen in de bibliotheek of lezen? Dat laatste is ondoenlijk. De verkoop van boeken schijnt de laatste jaren in Nederland met circa dertig procent te zijn gedaald. Daar zitten romans bij. Laten we zeggen dat de verkoop nog eens met tien procent daalt en zich dan stabiliseert, ik zou zeggen: veertig procent. Interessant is na te gaan wat de daling is over dezelfde periode bij dagbladen en tijdschriften.

Uw reactie op mijn vragen in VN 34 is óf ironisch óf neurotisch. Ben het met u eens dat nationalisme zelden iets goeds voortbrengt, maar dat u een stijve krijgt tijdens nationale rouw en op religieuze plaatsen, dát is pas neurotisch. Naar de afhandeling zal ik maar niet vragen. Erecties zijn het gevolg van lust die opgewekt wordt door emotie. U hebt dus last (?) van emotionele conversie naar uw genitaal....