Arnon Grunberg lost lezersproblemen op.

Moet er nooit losgeld betaald worden door regeringen? – Hendrik-Jan, Almere

Een moeilijke kwestie. Amerika en het Verenigd Koninkrijk schijnen principieel nooit losgeld te betalen. Amerika heeft wel enkele gevangenen die vastzaten op Guantánamo Bay geruild voor sergeant Bergdahl. Amerika heeft deze gang van zaken gerechtvaardigd door te zeggen dat het in Berghdahls geval ging om een uitwisseling van krijgsgevangenen.
De familie van James Foley – Foley was een gevangene van IS en is door IS gedood zoals bekend – voelt zich door de Amerikaans regering in de steek gelaten. Europese gevangenen die samen met hem vastzaten, zijn vrijgelaten omdat Europese regeringen losgeld hebben betaald. En wij weten inmiddels dat diverse Europese landen miljoenen aan Al-Qaida hebben betaald in ruil voor vrijlating van gijzelaars.
Het argument tegen is dat je de kas spekt van terroristische organisaties en dat je die organisaties aanmoedigt meer...